امید بخشعلی | مربی و مدرس فروش

من امید بخشعلی هستم عاشق آموزش و کسب تجربیات جدید. دغدغه اصلی من کمک به رشد افراد و سازمان هایی است که می خواهند فروش را بصورت کاملا حرفه ای آموزش ببینند و واقعاً آرزو دارند که بزرگ باشند و استثنایی بودن را انتخاب می کنند. من اعتقاد دارم وقتی شما چیزی را می بخشی، خداوند مقدار بیشتری از آن را به شما برمی گرداند.

سوابق تحصیلی

سوابق آموزشی و تدریس

تجربیات حرفه ای

درآمد، هیچگاه از رشد فردی شما پیشی نمی‌گیرد!

چرا این وبسایت تاسیس شد؟

من پس از سال ها مطالعه و تجربه عملیاتی در حوزه فروش و بازاریابی تصمیم گرفتم ، بستری مناسب برای یادگیری و رشد افراد و شرکت های مشتاق و مستعد مهیا کنم تا بصورت سیستمی، اصولی و بدور از هیجان به پیشرفت جایگاه و افزایش درآمد خودشان برسند.